Cıvata Kilitleme müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tespit edip karşılama yolunda tüm süreçlerinde belirlediği risk ve fırsatları yönetme amaçlı planlama, uygulama ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirir. En uygun, en ekonomik, en hızlı çözümleri sağlamak için maliyet ve zamandan tasarruf sağlamak, hata oranı ve müşteri şikayetlerini azaltmak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak için çalışır. Bu yolda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını seçer, şirketin yönü ve hedefleri konusunda bilgilendirir, yeteneklerini en üst seviyede kullanabilme yönünde eğitir, yetkinlik kazandırır ve onlara liderlik ederken sağlıklı bilgi akışını sağlar, aynı zamanda çalışanlarının katılımı ve desteğiyle ilerler. Müşteri şartlarını karşılamak için gerekli hammadde, ürün ve hizmetleri satın aldığı tedarikçileri ile işbirliği içinde çalışır. Yalın organizasyon yapısı, bilgi ve birikimi güçlü yapı temellerini oluşturur. Bu temeli fiziksel faktörlerle güçlendirmek için kurduğu altyapı ile gerekli teknoloji, tesis, cihaz gibi donanımları ve bu donanımların güvenliğini ve sürekliliğini ve gerekli finansal yapıyı oluşturur. Süreç performansını etkileyen iklim şartları, politik ve ekonomik değerler ve teknolojik gelişmeleri takip edip rakipleriyle ilgili farkındalığını geliştirir. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, çalışanlarına karşı sosyal ve hukuki sorumluluklarını yerine getiren, uymak zorunda olduğu kural, kanun ve yönetmeliklere bağlı, güvenli çalışma ortamı sağlayan, bu bilinci oluşturup, geliştiren, örnek bir kuruluş olmayı ve müşteri beklentilerini karşılayıp, bunların bir adım ötesine geçmeyi, tüm faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı taahhüt eder.